Monday, 5 December 2011

Kata Ganti Nama

Kata Ganti Nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.  Kata Ganti Nama Tunjuk terbahagi kepada dua iaitu Kata ganti Nama Tunjuk Umum dan Kata Ganti Nama Tunjuk Tempat.  Kata Ganti Nama Diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kepada Kata Ganti Diri Tanya dan Kata Ganti Nama Tunjuk Nama diri orang.  Kata Ganti Nama Diri orang terdiri daripada kata ganti diri orang pertama, kata ganti diri orang kedua dan kata ganti diri orang ketiga.

1.  Kata Ganti Nama Tunjuk-perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan membawa maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk.

2.  Kata Ganti Nama Diri-Kata ganti nama diri tanya, Kata ganti nama diri orang

Tahukah Anda apa itu Kata Nama Khas & Kata Nama Am?

Kata Nama Khas merujuk secara khusus kepada sesuatu nama orang, haiwan, benda, institusi, undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat dan seumpamanya.  Dalam tulisan, huruf perkata Kata Nama Khas ditulis dengan huruf besar.  Kata Nama Khas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu Kata Nama Khas Hidup dan Kata Nama Khas Tidak Hidup (Jalur Gemilang, Proton Saga).  Kata Nama Khas hidup pula boleh dibahagikan lagi kepada Kata Nama Khas Hidup Manusia (Fatimah, Profesor Ahmad) dan Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia (Tompok, Belang).

Kata Nama Am perkataan yang merujuk kepada benda (komputer, orang, kereta), perkara (iklim, roh, udara) atau konsep yang umum sifatnya (kedamaian, keadilan).  Kata Nama Am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya, iaitu hidup atau tak hidup, manusia atau bukan manusia, institusi atau bukan institusi, konkrit atau abstrak, berbilang atau tak berbilang.  

GOLONGAN KATA

Golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu ;-
  • Golongan Kata Nama - Kata nama Khas, Kata Nama Am, Kata Ganti Nama 
  • Golongan Kata Kerja - Kata Kerja Transitif, Kata Kerja Tak Transitif
  • Golongan Kata Adjektif - sifat, warna, ukuran, bnetuk, pancaindera, waktu, cara, perasaan, jarak
  • Golongan Kata Tugas - sebagai penghubung, penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri

Thursday, 1 December 2011

Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu ialah satu daripada kira-kira 200 bahasa dalam cabang Nusantara, keluarga bahasa Austronesia.  Bilangan penutur asalnya sederhana iaitu yang tinggal di sekitar Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan Sumatera.  Tetapi sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah menjadi lingua franca (bahasa perantaraan) daerah Kepulauan Melayu sejak zaman berzaman.  Bahsa ini digunakan sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dan orang-orang yang mendatang seperti pedagang dari Eropahdan Asia Barat, dan pengembara dari India dan China.

Saturday, 19 November 2011

Setitis Tinta

Salam untuk semua..
Alhamdulillah, terhasil juga blog yang tidak seberapa ini.
Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi menjengah sekejap ke blog saya.
Komen daripada anda semua saya jadikan sebagai pedoman.
Ok, bye...

Saturday, 5 November 2011

Cantiknya Bahasa

Aku termenung seketika, menyoal diri apa itu bahasa? Yang aku tahu bahasa itu amatlah luas skopnya, amat indah andai tahu menilainya.  Yang dikatakan seni berbahasa itu macam mana pula?
Adakah menggunakan leksikal-leksikal yang 'bombastik' hingga sukar difahami?
Atau adakah dengan menggunakan ayat-ayat yang kompleks hingga pening membacanya?
Atau seni bahasa itu dengan menulis sesuatu yang ringkas tetapi cukup bermakna?
Atau juga seni itu melalui santunnya berbicara?
Ehmm, yang dikatakan seni berbahasa itu macam mana sebenarnya?

Aku bukannya orang yang pandai berbicara dan berbahasa.
Kadang-kadang ilham itu datang  secara tiba-tiba.
Melagukan leksikal menjadi nada ayat yang tenang dan gramatis.
Cuma terkadang pemahamannya sukar lantaran konteks kita berbeza.
Bagiku terserah kepada pentafsir.
Tidak perlu untuk aku menerangkan segalanya,
Setelah pena terangkat dan titisan dakwat tiada lagi...

Thursday, 22 September 2011

Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuh Bahasa Inggeris

Itulah MBMMBI yang menggantikan PPSMI.  Ia adalah satu strategi untuk memartabatkan BM sebagai bahasa pengantar Sains dan Matematik serta penambahbaikan terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran BM.  Ini bermaksud meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan.   Manakala strategi memperkukuh penguasaan BI sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

Apa pendekatannya?  Pendekatannya ialah penguasaan asas kemahiran berbahasa diperkukuh yang dilakukan secara berstruktur dan sistematik.  Pendekatan didik hibur juga menjadi tumpuan agar p&p yang dirancang lebih menyeronokkan dan menarik.  Penggunaan teknologi maklumat dititikberatkan seperti perisian, e-mel, laman sembang dan laman web.