Monday, 5 December 2011

Kata Ganti Nama

Kata Ganti Nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.  Kata Ganti Nama Tunjuk terbahagi kepada dua iaitu Kata ganti Nama Tunjuk Umum dan Kata Ganti Nama Tunjuk Tempat.  Kata Ganti Nama Diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kepada Kata Ganti Diri Tanya dan Kata Ganti Nama Tunjuk Nama diri orang.  Kata Ganti Nama Diri orang terdiri daripada kata ganti diri orang pertama, kata ganti diri orang kedua dan kata ganti diri orang ketiga.

1.  Kata Ganti Nama Tunjuk-perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan membawa maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk.

2.  Kata Ganti Nama Diri-Kata ganti nama diri tanya, Kata ganti nama diri orang

No comments:

Post a Comment