Thursday, 1 December 2011

Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu ialah satu daripada kira-kira 200 bahasa dalam cabang Nusantara, keluarga bahasa Austronesia.  Bilangan penutur asalnya sederhana iaitu yang tinggal di sekitar Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan Sumatera.  Tetapi sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah menjadi lingua franca (bahasa perantaraan) daerah Kepulauan Melayu sejak zaman berzaman.  Bahsa ini digunakan sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dan orang-orang yang mendatang seperti pedagang dari Eropahdan Asia Barat, dan pengembara dari India dan China.

No comments:

Post a Comment