Monday, 5 December 2011

GOLONGAN KATA

Golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu ;-
  • Golongan Kata Nama - Kata nama Khas, Kata Nama Am, Kata Ganti Nama 
  • Golongan Kata Kerja - Kata Kerja Transitif, Kata Kerja Tak Transitif
  • Golongan Kata Adjektif - sifat, warna, ukuran, bnetuk, pancaindera, waktu, cara, perasaan, jarak
  • Golongan Kata Tugas - sebagai penghubung, penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri

No comments:

Post a Comment